Make your own free website on Tripod.com
This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
  Ana Sayfa
  Köylerimiz
 Boyabat Tarihi
  Köylerimiz Tarihi
  Boyabat Sohbet
  Fotoğraflarımız
  Haritası
  Davul Zurna Mp3
  Türkülerimiz
  Konaklama
  Boyabatlı Şehitlerimiz
  Bürokratlarımız
  Ünlülerimiz
  Pirincimiz
  Sırık Kebabımız
  Evliyalarımız
  Ahiretdekilerimiz
  Panayırımız
  Boyabat Cemberi
  Boyabatdan Haber
  Boyabatlı İşyerleri
  Boyabatlı Burç Optik
  Boyabat Forum
  İstanbul Boyabatlılar Derneği
 Nefis Boyabat Fotoğrafı
  Karadeniz Toplist
  Kovaçayır Köyü Derneği
  Boyabat Belediyesi
  Sinop Ve İlçeleri
  Sinoplu Linkler
  Sinoplu Millevekilleri
  Sinopspor
  Sinop Valiliği
  Pendik Web
  Link Ekle
  S.S.K Gün Sayısı Öğren
  Vergi Numaranı Öğren
  Kimlik Numaranı Öğren
  Eski Defteri Oku
  Defteri Yaz
  Defteri Oku
  Yeni Misafir Defteri
TÜRKİYENİN İLK YERLİ TEYYARE PİLOTU BOYABATLI.


1890-1914 Yıllarında yaşayan Teyyareci Nuri bey Kuru saray köyünden osman efendi ve okçu mehmetli köyünden Seher hanımın oğludur.
Türkiyede ilk kez 1600 metreye yükselmiş ve 240 km hava yolculuğu yere inmeden yapan  ilk türk hava subayı olarak tarihe geçen Teyyareci Nuri Bey topçu teğmenken fransaya gönderilmiş Buca brove okulunda brovesini almış ilk pilotumuzdur.
Balkan savaşlarına katılmıştır.
İstanbul kahire yolculuğuna çıkarılan Nuri bey torosları aşmış yafaya ulaşmıştır.

Mısır topraklarına girmek üzereyken uçağı düşmüş ve şehit olmuştur.

Dönemin devlet büyükleri tarafından anne seher hanıma gönderilen telgrafda şöyle denmektedir.
"Şehadeti ile oğlunuz Osmanlı ordusunun şanına şanının yüceltmesine hizmet etdi. Namı ilelebet unutulmayacaktır.

                                                                  

                                                                           ENVER PAŞA
13 Mart 1914 tarihli tasvir'i efkar gazetesinde "Gök bayrak üstünde Nuri can verdi,gök bayrak üstünde Nuri şen verdi."denilmştir.

Çeşitli yerlere ismi verilen Teyyareci Nuri Bey Şanlı Türk tarihinde yerini almıştır.

Boyabat'lılar için bir gurur vesilesi olan Teyareci Nurİ Bey rekorları ve kahramanlığıyla adını tarihe yazdırmış ve örnek teşkil etmiştir.

Bakıyoruz da sinop için canını vermiş, Sinop'un adını tüm yurda ve dünyaya tanıtmış insanlar hakkındabilgi bile bulamazken ülkesi için anlam ifade etmemiş Sinop için birşeyler yapmayı bırakın ömründe bir defa olsun Sinop'a bile gelmemiş insanların caddelere ve sokaklara isimleri veriliyor.

Atalarımızında dediği gibi"Geçmişini unutanlar gelecek hayatta muvaffak olamazlar. "Arytık geçmişimize ve böyle değerli büyüklerimize sahip çıkalım ve sahip çıkanları desdekleyelim.
Boyabat'lı Ünlüler
Teyyareci Nuri Bey
Serhat Özcan                                  Serhat Özcan Soldan İkinci Kravatlı
(Tirbuşon)

1961'de Sinop Durağan'da doğdu. Babası Bahri Özcan Boyabat Aşıklı köyünde İbrahim hocanın küçük oğlu. Tiyatroya 1978 yılında amatör olarak başladı. Devlet tiyatrosu, Y.K. Bank çocuk tiyatrosu, Dostlar tiyatrosu, Ferhan Şensoy orta oyuncular, Beşiktaş Kültür Merkezi tiyatrolarında çalıştı. İstanbul Belediye konservatuarı tiyatro bölümünde okudu. "Bir Demet Tiyatro" ve "Pembe Patikler" dizilerinde rol aldı. Bir Demet Tiyatro'daki "Tirbuşon" tiplemesiyle tanındı. Halen Pembe Patikler ve Yayla Sanat Merkezi'nde kendi yazdığı "Sustuklarımı Biriktirdim" adlı tek kişilik komedi oyunla sanat hayatına devam ediyor.
Hazal adında bir kız babası.

Salih Zeki Bey DŞ’1882
(D. 1864, İstanbul - Ö. 1921, İstanbul),

Osmanlı-Türk Matematik bilgini.

1864 yılında İstanbul’da yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Boyabatlı Hasan Ağa, annesi Saniye Hanımdır. Anne ve babasının ölümü üzerine ninesi tarafından on yaşındayken Darüşşafaka’ya verildi. 1882 yılında Darüşşafaka’yı birincilikle bitirdi. Aynı yıl Posta ve Telgraf Nezareti Telgraf Kalemi (Fen Şubesi)’ne memur olarak atandı. 1884 yılında Nezaretin Avrupa’da uzman telgraf mühendisi ve fizikçi yetiştirme kararı üzerine birkaç arkadaşıyla birlikte Paris’e gönderildi ve burada Politeknik Yüksekokulu’nda elektrik mühendisliği öğrenimi gördü. 1887 yılında İstanbul’a döndü ve eski dairesinde elektrik mühendisi ve müfettiş olarak çalıştı. Ek görev olarak Mekteb-i Mülkiye’de (bugün Ankara Üniversitesi’ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi) fizik ve kimya dersleri verdi (1889-1900). Bu arada Rasathane-i Amire müdürlüğünde ve II. Meşrutiyetin ilanından (1908) sonra Maarif Nezareti Meclis-i Maarif üyeliğinde bulundu. 1910’da Mekteb-i Sultani (bugün Galatasaray Lisesi) müdürlüğüne atandı. 1912’de Maarif Nezareti müsteşarı, 1913’te Darülfünün-ı Osmani (bugün İstanbul Üniversitesi) rektörü oldu. 1917’de rektörlükten ayrıldıysa da üniversitedeki görevini Fen Şubesi (Fakültesi) Müderrisi (Profesör) olarak sürdürdü. Ömrünün sonuna doğru aklî dengesini kaybetti ve tedavi altındayken 1921 yılında Şişli’deki Fransız Hastanesi’nde öldü. Fatih Camiinin bahçesine gömüldü.

3 kez evlenmiş olan Salih Zeki, bu evliliklerden birini Halide Edip’le (Adıvar) yapmış, ölümünden kısa bir süre önce ayrılmıştı. 

Salih Zeki, önde gelen son dönem Osmanlı matematik bilginlerindendi. İkdam, Darüşşafaka ve İktisadiyat gazeteleri ile Darülfünun dergisine sayısız katkıda bulundu. Dönemin ünlü bilginleriyle matematik ve fen bilimleri konusunda yazılı tartışmalara girdi ve bu konularda bir kısmı ders kitabı olmak üzere çok sayıda yapıt verdi.

Yapıtları: Hendese (Geometri) [lise ders kitabı]; Hikmet-i Tabiiye (Fizik) [lise ders kitabı]; Mebhas-ı Savt (Fonetik); Mebhas-ı Elektrik-i Miknatisi ((Elektro Magnetizma); Mebhas-ı Hararet-i Harekiye (Termodinamik); Mebhas-ı Cazibeyi Umumiye (Genel Çekim); Mebhas-ı Elektrikiyet ve Şariyet (Elektrik ve Kılcallık); Hesab-ı İhtimali (İhtimaller Hesabı); Mebhas-ı Hareket-i Seyalat (Akışkanların Hareketi); Hendese-i Tahliliye (Analitik Geometri); Mebhas-ı Nazariye-i Temevvücat (Dalga Teorisi); Heyet-i Riyaziye (Matematik Astronomi); Kamus-u Riyaziyat (Matematik Ansiklopedisi); Asar-ı Bakiye (Ölmez Eserler). Son iki yapıtın tamamı, ayrıca Henri Poincare’den çevirdiği dört kitap basılmamıştır.

(D. 1864, İstanbul

Ö. 1921, İstanbul)Kaynak

http://www.fen.bilkent.edu.tr/~sertoz/turk/salih.htm


Hazırlayan Halit Akcan
Salih Zeki Bey