Make your own free website on Tripod.com
This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
  Ana Sayfa
  Köylerimiz
 Boyabat Tarihi
  Köylerimiz Tarihi
  Boyabat Sohbet
  Fotoğraflarımız
  Haritası
  Davul Zurna Mp3
  Türkülerimiz
  Konaklama
  Boyabatlı Şehitlerimiz
  Bürokratlarımız
  Ünlülerimiz
  Pirincimiz
  Sırık Kebabımız
  Evliyalarımız
  Ahiretdekilerimiz
  Panayırımız
  Boyabat Cemberi
  Boyabatdan Haber
  Boyabatlı İşyerleri
  Boyabatlı Burç Optik
  Boyabat Forum
  İstanbul Boyabatlılar Derneği
 Nefis Boyabat Fotoğrafı
  Karadeniz Toplist
  Kovaçayır Köyü Derneği
  Boyabat Belediyesi
  Sinop Ve İlçeleri
  Sinoplu Linkler
  Sinoplu Millevekilleri
  Sinopspor
  Sinop Valiliği
  Pendik Web
  Link Ekle
  S.S.K Gün Sayısı Öğren
  Vergi Numaranı Öğren
  Kimlik Numaranı Öğren
  Eski Defteri Oku
  Defteri Yaz
  Defteri Oku
  Yeni Misafir Defteri
Boyabat, Sinop vilayetine bağlı, Batı Karadeniz bölgesinde olan bir ilçedir.

Doğusunda Durağan, güneyinde Vezirköprü ve Kargı, batısında Taşköprü, kuzeyinde Ayancık(İstifan), Erfelek, Sinop ve Gerze yer almıştır.

Yüz ölçümü 500km2 kilometrekaredir.Nüfusu 2000 sayımına göre ilçe merkezi 25290  köyleri 29.140   dir. toplam nüfus 54 430 dur.

Boyabat'ın toplam 106 köyü mevcuddur.
İlçe merkezinde 7 adet mahalle mevcuddur bunlar sırasıyla Kemaldede,Gökdere,Zincirlikuyu,Kumluk, Çamlıca,
Esentepe,ve Camibekir mahelleleridir.

İlçede 7 adet ilk öğretim okulu, 1 adet yatılı ilk öğretim bölge okulu , 5 adet Lise, 1 adet çıraklık eğitim okulu,ve Samsun 19 mayıs ünüversitesine bağlı 2 yıllık yüksek okul bulunmakdadır.

1 adet kapalı spor salonu Boyabat'a hizmet vermekdedir. Boyabat'ın köylerine bağlı 60 adet ilköğretim okulu mevcuddur.Ayrıca ilçe merkezinde 26 adet Cami bulunmakdadır.

Son 10 yıl içinde Boyabat'ın çehresi muazzam şekilde değişmiş şehirleşme çevredeki Daylı,Çorak,Karacaören köyleriyle adeta birleşmiş bulunmakdadır.

Sanayi bakımından ilçemizde mevcud 30 adet tuğla ve kiremit fabrikası,2 adet cam mozaik fabrikası, 2 adet çivi fabrikası, 5 adet çeltik fabrikası, 1 adet parke fabrikası bulunmakdadır.

Boyabat eskiden bir kale kasabası idi Evler kale içersinde bulunurdu Çevrede daha çok çay yataklarında,erenlikde başka evler vardı.  Araştırmalarımızdan 200 yıl önce Kaleden gökdere mahallesine oradanda şehrin altından geçilerek  erenlik mıntıkasından çıkılırmış.

Belgelerde 1830 da kalede 30 evin barındığı yazılır. Boyabat kasabası 1925 yılı sonbaharında yanmış kasabada hiç bir ticarethane kalmamıştır.Boyabat'da yaşamış eski insanlarımız ve yangına şahit olanlar Boyabat yangınının ilk yaşanmış büyük facia diye nitelerler.

1943 yılında Boyabat ikinci bir felaket olarak deprem yaşamışancak ölüm olayı yaşanmamıştır Maddi zararın dışında herhangi bir şey olmamıştır.

1948 yılında yılın en büyük sel felaketi yaşanmış ve Boyabatlılara çok büyük korku yaşatmış selden 2 gün sonra sel yatağında 3 ceset bulunmuştur.Boyabatlılar bu korkunç sele kabak seli adını vermişlerdir.


Boyabatın içinden Gazidere çayı geçer ve 4 km. sonra Gökırmağa dökülür.

Boyabat toprak alanı içinde bulunan en yüksek tepeler:Bürnük 1363 metre, Süngülcetepe 1463 metre Alınca yaylası Manastıratepesi 1429 m. Elekdağı Dikmentepe 1538 m. Eynekdağı 1412 m. Bekiröldüğü 1583 m. Göktepe 1557 metredir.Boyabat'ın denizden yüksekliği 310 m. dir.Umumi arazinin %30'u ekili arazi %35'i 5'iorman ve fundalık, %4'ü çayır ve mera%2,5' u yerleşme merkezleri, %1,5 su yatakları, %27'si kullanılamaz arazidir.

Boyabat' ın Ekinören köyünde petrol, Kovaçayır köyünde kırom akbelen, cemalettin ve Bağluca köylerinin sınırları içinde linyit yeni Mehmetli köyünde kaolin,koğa çayır köyünde maden suyu, Sarıağaç çayırı   köyünde manganes vardır.Ayrıca Boyabatın Değirmentaşı ve çakmak taşı çok meşhurdur.

Boyabatta,Gökçeağaçsakızı Köyünde Boyabat topraklarına giren Gökırmak en büyük akar suyudur. Gökırmak Durağan sınırına kadar 24köyün arazisini sular. Ayrıca Kızılırmak da Boyabatın doğusınırını çizer.Hacıçayı yaylacık fakılı köyleri bu vadidedir. Boyabatın içinden geçen gazidere(karadere) çayı dereçatı köyü TaşhanlıGazidere Tabaklı,Gazidere ve Boyabat ovasını sulayarak Alibeyli köyü önünde gökırmağa katılır. Sesleriyle meşhur çarşap çayı Kaya boğazı ve çarşap köylerini sular.
saraydüzüne bağlı Cumaköy ovasında Kocaçay ismini alır. Cumaköy Cumakayalı,Cumatabaklı, Yenice ve Şıhköyü arazisini suladıktan sonra Arım köyünde Arım çayına karışır. Arımçayına Korucuk köyünden geçtikten sonra Durağan sınırında Gökırmağa katılır.

Elekdağ ormanları Göktepe,Bürnük ve Karageriş Ormanları Boyabatın önemli Ormanlarıdandır. Bu ormanlarda çam,meşe,kayın,köknar,ardıç, kavak ve gürgen bulunur.

Boyabat arazisinde pirinç hububat pancar sebzeler ve meyveler çok bol yetişir. Keçi,koyun ve sığır oldukça fazladır. Bol miktarda tavuk da bulunur.

Şehir Merkezinde kereste biçme atölyeleri çeltik fabrikaları un değirmenleri ve denkler kösele ve deri imalathanesi kiremit ve tuğla fabrikaları vardır.

Boyabat kelimesi Boyova kelimesinden gelir. Sonralarıbu kelime boy abad şeklinde yazılmaya başlanmıştır. Abad bayındır ve ekili arazi manasınadır.Boy ise uzun manasında kullanılmıştır.Böyle olunca boyabad kelimesinin kısa karşılığı uzun ovadır.

Tarih devletlerinde Boyabat önce Gasgasların idaresinde kalmıştır. Sonraları sırasıyla, Hititler Paflagonyalılar idaresinde kalmıştır. Bugünkü kale ilk önce Paflagonyalılar (MÖ 110-700) devrinde inşa edilmiştir. Kalenin bugünkü yapısı eski yapı üzerindedir  ve türk islam osmanlı devri mimari özelliğini taşır.

Boyabat'a sonraları iskitler ,Lityalılar,iranlılar,Pontüsler,Romalılar,Bizanslılar hakim olmuş,1071 Malazgirt savaşından sonra ise Müslüman Türklerin idaresine geçmiştir. Boyabat Müslüman Türklerin eline 1100 senesinden sonra geçti. Selçuklu komutanlarından Danişment ahmet gazinin oğlu  Gümüştekin zamanında Bizanslarından alındı. (Tarih  yaklaşık olarak  1105 veya 1126 'dır ) 1175 senesinde selçuklular Danişmendlerin idaresine son verdiler.

Bundan sonra Boyabat sırasıyla Çobanlar,Pervaneler,Candaroğulları idaresine son vermesiyle Boyabat 1402 senesine kadar 10 sene Osmanlı idaresinde kalmış,bu arada Cumaköy ve yazıköy'de iki cami inşa edilmiştir. Boyabat'ın içinde bulunan Büyük camininde bu cümleden olduğu söylenmekdedir.
1402 Ankara savaşından sonra ise tekrar idarenin candaroğulları'na geçtiğini görüyoruz. Bu idare Fatih zamanına kadar devam etmiştir. 1461 senesinde Fatih sultan mehmet tarafından Candaroğulları idaresi tamamen son bulunca Boyabat kesin olarak Osmanlıların eline geçti.

Fatih sultan mehmet Trabzon seferine giderken Boyabat'dan geçmiş, Dördüncü murat'da Bağdat seferinde Boyabat yolunu takip etmiştir. Boyabat 462 sene Osmanlıların idaresinde kalmıştır. Katip çelebi'nin ifadesine göre Dördüncü murat bağdat seferinde Boyabat'ın kurusaray köyünde ve konakladığı mahalle kışla denmiştir. Padişah köylülerden çok memnun kalmış bütün köyü vergiden muaf tutmuştur .

Boyabat şeyh mahellesindeki Akmescit,kasabasının ortasında Aşağı cami veya diğer ismi büyük cami, cumaköyü camii. Yazıköyü camii ve kaya camii  tarihi camilerdir. Kemaldede camii.yenimahalle camii,bülbülderesi camii Kargı tepesi camii,ve erenlik camileri de tarihi camilerdir Kasabanın kuzeyinde alibeyli köyü yolu üzerinde bulunan aşıklı tekke dayılı köyündeki daylı tekkesi Dodurgalı türbesi,Bahşaşlı köyü tekkesi Boyabat'ın belli başlı tekke ve türbeleridir
                                              

                                                                     BOYABAT PANAYIRI

Bir asırdan fazla mazisi olan Tarihi Boyabat panayırı,Her yıl ekim ayının üçüncü çarşamba günü başlayıp          1 hafda devam etmekdedir. Panayır Boyabat ve çevresi için apayrı bir anlam taşımakdadır.Uzun yıllar önce ulaşım zorlukları yaşandığı günlerde,Boyabat'ın dağ köylerinden vatandaşlar 1 hafda veya 10 gün öncesinden Boyabat'a gelmeye başlar Panayır'ın bitimine kadar ilçede kalırlardı.
Genelde herkesin tanıdığı eşi,dosdu hısım akrabaların evlerinde ikame ederlerdi. Vatandaşlar en az 6-7 aylık ihtiyaçlarını görüp Köylerine dönerlerdi. Panayırda öncelikle emtia canlı hayvan alım satımları birinci sırayı teşkil ederdi. At yarışları yapılır,hayvan pazarında gösterişli hayvanlar süslenerek alınlarına nazar boncuğu takılarak davul zurna eşliğinde meydanda maşallah yürüyüşleri yaptırılırdı.

Boyabat panayırı özel bir alanda şahsa ait geniş bir tarla içersinde yapılmakdadır.Panayır mahellenin görünümü tabiri caiz ise harikulade bir görünüm arzetmekdedir. Çoluk çoçuk,genç,ihtiyar herkesde bir telaş satıcılar,lunaparkcılar,hayvan sirk cadırları,eğlence amaçlı cadırları görmek mümkündür.

Şehir merkezinde de ayrı bir canlılık göze çarpmakdadır.Sabahın erken saatlerinde,çarşının ayrı bir bölümünde kalabalık kebab satıcılarını görebilirsiniz.
Kebablar sırık kebabı olup civar köylerde pişirilip satışa sunulur.
Boyabatlılar kebabcıların önünde kuyruk oluşturup kebab alma sıralarını beklerler.Gelen misafirlere panayır ikramı olarak kebab üzüm kestane kavrulmuşunu ikram ederlercumartesi ve pazar günleri genç nişanlılar,    yeni evliler muhakkak panayırda boy gösterir.Çocukların neşeli hali adeta yüzünden okunur.
Panayır aynı zamanda belediye teşkilatı içinde ayrı bir gelir kaynağıdır.
Panayır mahallinin yer düzeni belediyeye ait olupgüvenliği ilçe emniyet müdürlüğüne aitdir.
Panayırın son günü en anlamlı günüdür.Tarihi ata sporumuz yağlı pehlivan güreşlerimizin tertip edildiği gündür.
Belediye başkanlığı günler önceTürkiyenin bütün il ve ilçelerine afişlerle Belediye başkanlıklarına Panayır ve güreşlewrin tertip edildiği tarihleri bildirerek,güreş kulüplerinede özel davetiye çıkarmıştır.Güreşler genellikle Boyabat kalesinin arka kısmında bulunan Kale bağı mevkii er meydanı olarak kullanılmakdadır.
Güreş sabahın erken saatlerinde 4 davul 4 zurnacın eşliğinde güreşe iştirak edecek pehlivanlar kispetlerini giyerek kalabalık grup ve vatandaşların eşliğinde şehir turu atıp yürüyerek er meydanına hareket ederler.
Güreşin yeri ve saati belediye hapörlelerinden devamlı anons edilerek ünlü pehlivanların ilçeye geldikleri bildirilir.
Güreş başlama saati geldiğinde istiklal marşı ve saygı duruşu yapılıp Daha sonra ilk kouşmayı belediye başkanı,ilçe kaymakamı,ve en son konuşmayı il valisi yapar.


SİNOP VALİLİĞİNDEN ALINAN BİLGİLER

BOYABAT

YÜZÖLÇÜMÜ : 1568 km2
NÜFUSU : 45.897
İLÇE MERKEZİ : 25.290
KÖYLER : 20.607
RAKIM : 330 m.TARİHİ

İlçenin M.Ö. 600 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır. Şehrin eski adı Germanikopolis'tir. İlçeyi ilk kuranların Gaşkalar olduğu tahmin edilmektedir. Boyabat, boy ve abat kelimelerinden meydana gelmiştir. Boy, uzunluk ya da kabile, soy, aşiret; abat, mağrur, imar edilmiş anlamına gelmektedir. Bir başka söylentiye göre de "uzun ova" anlamı verilir. Boyabat sırasıyla Gaşka, Hitit, Paflagonya, Lidya, Pers, Makedonya, Roma, Bizans egemenliklerine girmiştir. Boyabat yöresi Danişment hükümdarı Gümüş Tegin tarafından Türk İdaresine katılmış, Selçuklu, Candaroğulları dönemlerinden sonra nihayet 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hakimiyetine girmiştir. İlçe, Osmanlı zamanında Kastamonu Sancağına bağlı bir kadılıktır. Tanzimat devrinde Boyabat nahiyeye çevrilmiş, 1868 yılında da kaza yapılmıştır. İlçede Osmanlı Devleti'nden kalma birçok eser vardır. Akmescit Camii, şu anda harebe halinde olan Çay Mahallesindeki Medrese, Daylı Türbesi, AşıklıTekke Türbesi, Büyük Cami, Bekir Paşa Su Kanalı vs. İlçe Cumhuriyet döneminde Sinop iline bağlı bir ilçe olurken gelişmesini de hızla sürdürmektedir.

TARİHİ ESERLERİ

BOYABAT KALESİ

M.Ö. 600'lü yıllarda yapılmıştır. Sonraki dönemlerde
onarımlarla bugüne kadar gelmiş, görkemli bir yapıdır. İl merkezini batısında, bir tarafı Gazidere Çayı, diğer tarafı şehir ile birleşmektedir. Sur kapısından girildiğinde iç kaleye ulaşılır. İç kalenin batısında sarp kayalık, girilmesi imkansız bir doğal kesitlik bulunmaktadır. İç kaleden su almak için Gazideresi Çayı'na bir yol bulunmaktadır. Halk bu kaya tünele "cirabazan" demektedir. Tünelde toplam 252 basamak bulunmaktadır.

SALAR KÖYÜ KAYA MEZARI
M.Ö. 7. yy. ortalarında Paflagonyalılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Mezardaki hayvan figürleri oldukça değerlidir.

AMBARKAYA MEZARI

Göknük Ören Köyü'nün batısında 2km uzaklıkta Kayaaltı Deresi kenarındadır.

DODURGA KÖYÜNDEKİ RESİMLİ KAYA

Ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Başı açık bir insan figürü vardır.

ARIMKAYA TÜNELİ ve KAYA MEZARI

Arım Çayı kenarında, Yukarı Arım Mahallesi üstünde yüksek bir kayadır.

Ayrıca Boyabat'ta eski su yolları ve su kemerleri bulunmaktadır. Büyük Cami, Yazı Köyü Cami, Cuma Köyü Cami eski tarihi camiler arasında yer alır. Aşıklı, Bahşaşlı adlarıyla tanınan tekkeler mevcuttur.

TABİİ GÜZELLİKLERİ ve MESİRE YERLERİ

TOPALÇAM KORUSU KALEBAĞI MEVKİİCOĞRAFİ DURUMU

İlçenin yüzölçümü 1568 km2'dir. Doğuda Durağan, batıda Hanönü-Taşköprü, kuzeyde Ayancık-Sinop Gerze ve Erfelek, güneyde Saraydüzü - Kargı İlçeleriyle çevrilidir. Arazi 2., 3., 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. Arazi, yüksek dağ dizilerinden oluşmuştur. Çöküntüler ve sel yarıkları da dikkati çekmektedir. İlçeden Kızılırmak'ın kolu olan Gökırmak geçmektedir.

İKLİM

İlçe Karadeniz Bölgesinde olmakla birlikte deniz iklimi özellikleri taşımamaktadır. Orta Anadolu İklimi daha etkilidir. Yazları çok sıcak, kışları çok soğuktur. Yılda ortalama yağış alan gün sayısı 80 olup, 300-400 mm. yağış düşmektedir. Yılın en sıcak ayları Temmuz, Ağustos, Eylül, en soğuk ayları Ocak ve Şubat'tır. İlçede hakim rüzgar poyraz ve yıldızdır.

ULAŞIM

İlçe Kastamonu, Samsun - Sinop, Ankara karayolu üzerindedir. Bu özelliği nedeniyle ekonomik yönden dış piyasaya açılmış ve gelişme göstermiştir. İhalesi yapılan Sinop-Boyabat-Kargı Karayolu ve tünel çalışması hızla devam etmektedir.

EKONOMİK DURUMU

İLÇENİN GELİRLERİ

1. Tarımsal ürünlerin pazarlanmasından elde edilen gelirler
2. İç ve dış turizm gelirleri
3. Sanayi ürünlerinin pazarlanmasından elde edilen gelirler
4. Çeşitli hizmet üretiminden elde edilen gelirler

SANAYİ

Devlet sektörüne ait sanayi kuruluşu yoktur. Bununla birlikte son yıllarda özel sektör tarafından yapılan sanayi kuruluşlarının sayısı artma göstermiş ve ilçede sanayileşme yönünde ilerleme kaydedilmiş, toprak sanayisi ön plana çıkmıştır.TARIM

İlçenin toplam arazi yüzölçümü 1.450.000 dekardır. Kullanılabilen arazi miktarı 304.500 dekardır. 213.500 dekar arazide tarımsal üretim gerçekleştirilmektedir. Bunun 15.990 dekar alanında sebzecilik, 94.500 dekar alanında hububat üretimi, 21.768 dekar alanında çeltik üretimi, 4.500 dekar alanında şeker pancarı üretimi yapılmakta olup, 89.000 dekar alanı sulanabilir arazidir.

HAYVANCILIK

Gerek et besiciliği ve gerekse süt sığırcılığı İlçe ekonomisinde önemli bir paya sahiptir. İlçedeki hayvan mevcudu; büyükbaş hayvanlar (Sığır-Manda) 22.834 adet, küçükbaş hayvanlar 48.795 adet, kümes hayvanları 80.000 adettir. Yıllık ortalama yumurta üretimi İlçe genelinde 7.0000.000 - 7.500.000 adet olarak gerçekleşmektedir. Yıllık süt üretimi ortalama 6800-7400 ton'dur. İlçede suni dölleme sonucu yerli kara sığırın montofon melezine dönüştürülmesi süreci devam etmektedir. İlçede yetiştirilen hayvanlar hem İlçenin et ihtiyacını karşılamakta hem de çevre il ve ilçelere pazarlanarak İlçe ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

ARICILIK

İlçenin dağlık olması nedeniyle son yıllarda köylerde arıcılık yapılmaya başlanmıştır.

SERACILIK

İlçede 1994 yılından itibaren Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı ve İl Özel İdare Müdürlüğü'nce sağlanan finansman ile 31 köyde 121 sera kurulmuştur.

ORMANCILIK

İlçe alanının %35 ini orman kaplamaktadır. Toplam ormanlık alan 95.606 hektardır. Bunun 17.400 hektarı koruluk, 7.752 hektarı bozuk koruluk, 18.999 hektarı çok bozuk koruluk, 2.132 hektarı iyi baltalık, 2.214 hektarı bozuk baltalık, 15.232 hektarı çok bozuk baltalıktır. Orman ürünleri ve işçiliğinden önemli gelir sağlanmaktadır.

SANAYİ

İlçede 3 adet un fabrikası, 2 adet ağaç parke fabrikası, 8 adet çeltik fabrikası, 2 adet kireç fabrikası, 2 adet çivi fabrikası, 30 adet tuğla ve kiremit fabrikası bulunmaktadır.

TİCARET

İlçede sanayi kuruluşlarınca (Toprak Sanayii) üretilen mallar ticaret alanında önemli yer tutar. Haftada iki defa kurulan Pazar, İlçe çevresinde üretilen ürünlerin değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. İlçede Devlet ve Özel sektöre ait 5 adet banka şubesi vardır. Bunlar T.C. Ziraat, Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Şekerbank ve Akbanktır. Sanayi ve Ticaret Odası mevcuttur. 20 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 22 adet Tarımsal Sulama Kooperatifi, 63 adet Yapı Kooperatifi, 2 adet Tüketim Kooperatifi, 4 adet Motorlu Taşıt Kooperatifi, 1 adet Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi, 1 adet Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi mevcuttur.

SOSYAL DURUM

İlçe merkezinde imar mevzuatına uygun sağlıklı ve hızlı bir kentleşme vardır. Mücavir alan sınırları Taşköprü ve Durağan İlçeleri yönüne doğru genişletilmiş, bu alanların hali hazır haritaları çıkartılmış, imar planlarının yapımına başlanmıştır. Bunun yanında her yıl ekim ayında Boyabat Belediyesi tarafından düzenlenen Boyabat Panayırı ve Şenlikleri, sosyal dayanışmayı kuvvetlendirmekte, halkın birbirine olan sevgi ve beraberlik bağlarını arttırmakta, ekonomik hayatın hareketlenmesine yol açmaktadır. İlçede 150 yataklı Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi faaliyet göstermektedir. Köylerdeki yapılaşma konum ve sağlık yönünden elverişsiz ve kullanışsızdır. Evler ahşap olduğundan ısı tutması yönünden zayıf ve yangına karşı hassastır. Son yıllarda köylerde de sağlıklı konut yapımına başlanmıştır. İlçede 1 adet Verem Savaş Dispanseri, 2 Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği, 4 adet Köy Sağlık Ocağı, 9 sağlık evi bulunmaktadır. Boyabat'ta ekilebilir arazi azlığı ve alt yapı hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlerle 1955 yılından bu tarafa 15 köyde nüfus %50 oranında azalmıştır.

HABERLEŞME

İlçede 8299 kapasiteli santral ile 7700 merkez, 5080 köy abonesi bulunmaktadır.

İLÇENİN KÜLTÜR YAPISI

a)- İlköğretim Okulları: İlçe Merkezinde okul öncesi eğitimde 9 okulda 6 öğretmen 143 öğrenci, 73 köy ilköğretim okulunda 263 öğretmen 7305 öğrenci okumaktadır.

b)- Orta Dereceli Okullar: İlçede 5 Lise bulunmaktadır. Bunlar İmam-Hatip Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi , Çok Programlı Lise ve Mehmet Akif Ersoy Liseleridir. Bu liselerde toplam 8633 öğrenci 382 öğretmenle eğitim görmektedir. Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde 12 Kursta 253 Kursiyer, Çıraklık Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 403 çırak ve kalfa ile 14 öğretmen , Özel Dershanede 2955 öğrenci ile 10 Öğretmen, 1 Adet Sağlık Meslek Lisesi 176 öğrenci ile 9 öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca İlçede 1 adet Meslek Yüksek Okulu 155 öğrenci ile 4 öğretim görevlisi bulunmaktadır. İlçenin Okur-Yazar oranı % 85'in üzerindedir. 2 adet matbaa tarafından 15 günde bir gazete çıkarılmaktadır. İlçede kitapevi ve basımevi yoktur.

c)-İlçe Halk Kütüphanesi: Halk Kütüphanesinde yazma ve basma eserler toplamı 10.358'dir. 2000 yılı Nisan sonu itibariyle 290.749 okuyucu, 865 üye ve 5215 adet kitap sayısına ulaşılmıştır.

İDARİ DURUM

BOYABAT BELEDİYESİNİN KURULUŞU

Belediye Osmanlı Devleti zamanında kurulmuş olup, kuruluş tarihi bilinmemektedir.


DODURGA BARAJI


Durağan İlçesi içinden geçen Gökırmak'ın yan kollarından Çarşak Çayı üzerinde yapılan Dodurga Barajı, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde olup temelden 56m yüksekliğe ve 650000m3 dolgu hacmine sahiptir. Barajda toplanacak su ile Çarşak Çayı ve Gökırmak Vadisi'nde 624 hektar alana sulama suyu ve Boyabat İlçesi ile çevre köylerine yılda 3,11milyon m3'lük içme suyu sağlanacaktır.
Baraj inşaatının %36'sı tamamlanmıştır.
BOYABAT TARİHİ