Make your own free website on Tripod.com
This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
                                BOYABAT PİRİNCİNİN OLUŞUMU.
Boyabat'da yıllardan beri Serpme ekim yöntemi kullanılmakdadır.
Daha önce ön çimlendirmeye alınmış çeltik tohumları,suyla doldurulmuş ve taban geçirilerek düzenlenmiş ve suyu bulandırılmış bizim deyimimzle (keşenlenmiş) bölgelere elle serpilir.

Bulanık suda dibe çökme ile tohumların üzerinde 0,5-2 cm kalınlıkda bir mil tabakası oluşur 5-6 gün sonra tarladaki su boşaltılır.

Tarla 5-6 gün susuz bırakılır. Böylece genç çeltik bitkileri toprağa tutunup köklerini salar ve ilk yapraklarını verirler.

Bu sırada tarla içerisindeki alçak kısımlarda su birikintisi,bitkinin tutunmasını engeller,kurumalar ise susuz kalarak ölmelerine neden olur.

Bu durum tarlanın iyi tesviye edilip edilmemesine bağlıdır.

Bitkilerin toprağa tutunması sağlanarak tarlaya yeniden su verilir.

İlk suyun kalınlığı bir kaç cm kadardır.Genç bitkiler büyüdükce su yüksekliğide artdırılır.

Çeltiğin önemli bakım işlerinden biride yabancı otlarla mücadele etmektir.

Çeltik tarlalarında bol su,besin maddeleri ve uygun sıcaklık bulan,yabancı otlar yoğun biçimde gelişirler. Bu otlara karşı mücadele edilmediğinde verim önemli ölçüde düşebilir.

Hasat zamanı tarlalar orakla çalışanın batmadan çalışabileceği sertlikde olmalıdır.

Orakla biçilen demetler 4-5 gün tarla içerisinde bırakılarak kurumaları sağlanır.
Sonra bu çeltik demetleri batöz-harman makinasının bulunduğu yere taşınır.

Rutubet oranının yüksekliği,saplarda kızışmaya neden olacağından gerekli tebdirler alınmalı,örneğin sap yığınları küçük tutulmalıdır.

Harman makinaları bünyesinde çeltik ayrım işleri yapıldıkdan sonra çeltik taneleri belli bir süre kurutularak çuvallara konularak çeltik fabrikalarına getirilerek çeltik kabuklarını terk ederek pirinç tanecikleri meydana çıkar.

Böylece sofralarımız vazgeçilmez bereketli ürünümüzü elde etmiş oluruz.

     HAZIRLAYAN BIÇAKÇILI KÖYÜNDEN HALİT AKCAN.