Make your own free website on Tripod.com


Doğusu Ayancık, batısı Kastamonu ili Çatalzeytin ilçesi, güneyi Kastamonu ile Taşköprü ilçesi, kuzeyi Karadeniz ile çevrili olup, 295 km2 alana sahiptir. İlçe İsfendiyar Dağlarının Karadenize ulaştığı yerde ve sahilde kurulmuştur. İlçe sahildeki dar düzlükte kurulmasına karşılık, sahilden içlere doğru hemen yükseltiler başlar. İçlere gidildikçe yeşil ormanlarla kaplı alanlar çoğalır. Büyük ormanlardan biri olan Zindan Ormanının bir kısmı Türkeli ilçesi sınırları içerisindedir. Bu gür ormanda; çam, köknar, kayın, gürgen, meşe, kestane, kavak ve dışbudak başlıca ağaç türlerini teşkil eder.İlçenin önemli akarsuları:

Cible Çayı:Gökçealan ve Çatak Köyü topraklarından başlayıp ilçe merkezinden denize ulaşır.
Akçay Çayı:Koru Yaylasından başlayıp Çatalzeytin ilçesi ile Türkeli ilçesi sınırını çizerek denize ulaşır.
Helaldı Çayı:Helaldı çevresinin sularını toplayarak, Güzelkent beldesinin kenarından denizeulaşır.
İKLİM

İlçe Karadeniz İkliminin batı ve doğu iklim özelliklerinin geçiş noktasında bulunmaktadır. Yaz ve kış sıcaklık ortalamaları oranında büyük farklılıklar görülmektedir. Her mevsim nemli ve yağışlı geçer. İlçe sismik bakımından genel olarak aktif bölgeler dışında dördüncü derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır.
This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!

Turkeli.Ana.Sayfa
Sorry, no java browser